Suomen evankelis-luterilainen kirkko | Kuopion hiippakunta | Siilinjärven rovastikunta
Keiteleen seurakunta

KEITELEEN SEURAKUNTA
Kirkkotie 1
72600 KEITELE

Puh. 050 303 2008
Sähköposti
keiteleen.srk(at)evl.fi

Kaste

Kaste on kristittynä olemisen perusta.

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä seurakunnan että maailmanlaajuisen kirkon jäsen.

Kasteesta alkaen ihminen on oikeutettu pitämään itseään kristittynä ja siten osallisena Jumalan rakkaudesta ja syntien anteeksiantamisesta. Hänen kasvoihinsa ja rintaansa piirretään ristinmerkki sen todistukseksi, että hänet on kutsuttu Jeesuksen opetuslapseksi.Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt. 28:18-20)

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai seurakuntatalossa. Yhtenä vaihtoehtona kannattaa harkita kastetta jumalanpalveluksen yhteydessä.

Kirkkoon kuuluvien vanhempien on kastettava lapsi ilman turhaa viivytystä, viimeistään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Aikuiskaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta. Aikuisen kaste on samalla myös konfirmaatio.

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa kummia. Näiden kahden kummin lisäksi muina kummeina voi olla myös muuhun lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö.

Kastetilaisuuden ajankohdasta tulee sopia hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon, puh. 050 303 2008.

Lapsen nimi luetaan ja hänen puolestaan rukoillaan kastetta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa ellei muuta ajankohtaa sovita. Jos vanhemmat haluavat, lapsen nimi voidaan julkaista tämän jälkeen myös paikallislehden kirkollisissa ilmoituksissa.

Lisätietoja kasteen edellytyksistä, merkityksestä ja käytännön järjestelyistä saat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta.

     Tulosta sivu tulosta sivu
 
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä