Suomen evankelis-luterilainen kirkko | Kuopion hiippakunta | Siilinjärven rovastikunta
Keiteleen seurakunta

KEITELEEN SEURAKUNTA
Kirkkotie 1
72600 KEITELE

Puh. 050 303 2008
Sähköposti
keiteleen.srk(at)evl.fi

Rippikoulu

Rippikoulu on kirkon kastekoulu. Se pohjautuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso: minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20)

Ripari kutsuu nuorta seurakuntaa kokoon Jumalan kasvojen eteen. Ripari on yhdessäoloa, pohtimista, hiljentymistä, rukousta, naurua, pelejä, hyvää ruokaa ja saunomista. Riparin voi tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko, rukous.

Rippikoulussa

  • saat yhdessä toisten nuorten kanssa etsiä, kysellä, epäillä ja löytää
  • etsitään vastauksia Jumalan olemassaoloon, uskoon, elämän todellisuuteen ja sen tarkoitukseen liittyviin kysymyksiin
  • saat puhua Jumalalle ja Jumala voi puhua sinulle

Miksi riparille?

Suomessa rippikoululla on pitkät perinteet. Ripari on kokemus, jota voi muistella vielä vuosien päästä. Se antaa myös kirkollisia oikeuksia: voit saada riparin käytyäsi tärkeitä luottamustehtäviä, kuten kummin, isosen tai kerhonohjaajan tehtävän, saat osallistua itsenäisesti ehtoolliselle sekä oikeuden kirkolliseen vihkimiseen. Riparin käytyäsi ja 16 vuotta täytettyäsi voit myös äänestää seurakuntavaaleissa ja myöhemmin 18-vuotiaana asettua itse ehdokkaaksi.

Milloin riparille?

Rippikoulun voi käydä aikaisintaan sinä vuonna, jona täyttää 15 vuotta. Riparin voi toki käydä myös myöhemmin.

Riparille voit osallistua, vaikkei sinua olisi kastettu. Konfirmaatio kuitenkin edellyttää kastetta sekä kasteen myötä seuraavaa seurakuntajäsenyyttä. Näin ollen riparin suorittanut nuori, jota ei ole vielä kastettu, voidaan kastaa ennen konfirmaatiota, jolloin nuori voidaan konfirmoida yhdessä ryhmänsä kanssa.

Rippikoulu on mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä!

 

Rippikoulu 2020 muodostuu seurakuntayhteysjaksosta syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana sekä intensiivijaksosta kesäkuun 2020 alussa.

Seurakuntayhteysjakson kuluessa rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan. Kirkossamme toteutuneen rippikoulu-uudistuksen myötä seurakuntayhteysjakso muodostuu rippikouluryhmän yhteisistä kokoontumisista.

Intensiivijaksolla tarkoitetaan leiriä, joka pidetään 1.-8.6.2020 Törmälän leirikeskuksessa Rautalammilla. Linja-autokuljetus leirille ja takaisin järjestetään.

Konfirmaatiomessu pidetään Keiteleen kirkossa sunnuntaina 14.6.2020 alkaen klo 10.00.

Lisätietoa rippikoulun tärkeistä päivämääristä ja kokoontumisista saat starttipäivänä jaettavasta monisteesta. Kokoontumisten ajankohdat tulevat aikanaan nähtäviksi myös tälle sivulle.

Vuoden 2020 rippikoulu alkoi sunnuntaina 27.10.2019 Riparistartissa. 

Katso lisätietoa alla olevista linkeistä.

 


pdf liite

Riparistartti

pdf liite

Rippikoulu 2020
     Tulosta sivu tulosta sivu
 
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä