Nimikkolähettimme ja nimikkokohde

Nimikkolähetti

Seurakuntamme nimikkolähetti on erityisluokanopettaja Pirkko Said. Pirkko työskentelee Israelissa Lähetysyhdistys Kylväjän työntekijänä.  Hän toimii yhdessä puolisonsa pastori Elias Saidin kanssa arabiankielisen väestön keskuudessa.  Heidän työalaansa on erityisesti seurakuntien välinen lapsi-, nuoriso- ja perhetyö. Pirkko on myös Haifassa olevan Ebenezer –vanhainkodin kummiyhdyshenkilö.

Voit halutessasi tukea Pirkko Saidin työtä taloudellisesti:
Saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä
Lahjoitustili: IBAN FI57 4405 0010 0212 96
Viitenumero: 36073661
Keräyslupa: Luvan saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä ry
Luvan numero: RA/2016/472
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi,   ei Ahvenanmaa
 

Nimikkokohde

Lasten ja nuorten nimikkokohde on Pietarin katulapsityö.
Voit halutessasi tukea katulapsityötä taloudellisesti:
Saaja: Kansan Raamattuseura
Lahjoitustili: IBAN: FI30 4006 1020 0090 19
Viitenumero: 498515
Keräyslupa: Luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö
Luvannumero: RA/2016/721
Toimeenpanoaika ja –alue: 1.1.2017 – 31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa.
Seurakuntamme tukee talousarviovaroin Lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen Pipliaseuran ja Medialähetys Sanansaattajien työtä.
 

Kansainvälinen avustustyö

Kansainväliseen avustustyöhön osallistumme Kirkon Ulkomaan avun kautta talousarviovaroin, keräämällä kirkossa kolehteja ja osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen.

Keiteleen seurakunnan nimikkolähetti Pirkko Said perheineen.
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said