Seurakuntaneuvoston jäsenet

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 15 seurakuntavaaleilla valittua valtuutettua.  Jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Seuraavan kerran vaalit järjestetään vuonna 2022.

Tehtävät

 • Päättää niiden varojen käytöstä, jotka sille osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa
 • Valita seurakunnan viran- ja toimenhaltijat
 • Antaa lausuntoja yhteiselle kirkkovaltuustolle 
 • Päättää seurakunnan toiminnasta ja edistää sen hengellistä elämää.

Keiteleen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet vuosina 2021-2022

 • Hintsala Kirsti
 • Keränen Ella
 • Kukkonen Jouko
 • Mykkänen Marita
 • Nuutinen Ari
 • Rönnmark Martti
 • Saastamoinen Oiva
 • Salonen Hanna-Maija