Suomen evankelis-luterilainen kirkko | Kuopion hiippakunta | Siilinjärven rovastikunta
Keiteleen seurakunta

KEITELEEN SEURAKUNTA
Kirkkotie 1
72600 KEITELE

Puh. 050 303 2008
Sähköposti
keiteleen.srk(at)evl.fi

Usko

"Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut" (Apt. 16:31)

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." (Joh. 3:16)
Kirkkomme opettama usko perustuu Raamattuun, kolmeen vanhaan uskontunnustukseen (apostolinen uskontunnustus ja Nikean sekä Athanasioksen uskontunnustukset) ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin.

Apostolinen uskontunnustus tiivistää uskon seuraavasti:

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Katekismus on kodin hengellinen käsikirja, joka ilmaisee suppeasti Raamatun keskeisen sisällön. Se puhuttelee ja tukee meitä keskellä jokapäiväistä elämäämme. Voimme yhä uudelleen miettiä, mitä se haluaa sanoa juuri meille.

Kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous ovat katekismuksen ydin.
Kymmenen käskyä ilmaisee elämän peruslain: mitä meidän tulee tehdä ja mitä jättää tekemättä. Uskontunnustus kertoo siitä, kuka Jumala on, mitä hän on puolestamme tehnyt ja mitä hän meille antaa. Isä meidän -rukous ohjaa meidät rukoilemaan Jumalaa, jotta pysyisimme uskossa häneen ja voisimme elää hänen tahtonsa mukaisesti.

Katekismuksessa on tietoa myös sakramenteista, Raamatusta, ripistä, rukouksesta ja siunauksesta. Sakramentit ovat pyhiä toimituksia. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sakramentteja ovat kaste ja ehtoollinen.

Raamatun ja Katekismuksen ohella kirkkomme peruskirjallisuuteen kuuluvat myös Tunnustuskirjat. Kun uskonpuhdistuksen aikakaudella syntyi kiistaa siitä, mikä oli oikea, kristillinen oppi, uskonpuhdistajat tunsivat tarvetta ilmaista uskonkäsityksensä. Se tapahtui verraten laveasti, positiivista uskonsisältöä esitellen, mutta samalla täsmällisesti ja poikkeavia käsityksiä vastaan rajautuen.

Ensimmäinen varta vasten tunnustukseksi laadittu asiakirja on Augsburgin tunnustus. Muita tunnustuskirjoja ovat mm. Iso ja Vähä Katekismus.
     Tulosta sivu tulosta sivu
 
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä