Uutislistaukseen

Keiteleen kirkko talvisessa maisemassa.

Tietoa muutoksista Keiteleen seurakunnan liityttyä Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2021

13.1.2021 09.51

Keiteleen seurakunta liittyi Ylä-Savon seurakuntayhtymään vuoden 2021 alusta lukien. Seurakunnan toiminta on jatkossakin itsenäistä ja seurakuntaelämä jatkuu tuttujen työntekijöiden kanssa. Kirkkoherranviraston palvelut siirtyivät liittymisen myötä Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimistoille Iisalmeen.

Kirkkoherranviraston palvelut ovat siirtyneet vuoden 2021 alussa Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisiin toimistoihin Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin sekä Hautauspalveluille

Toimistot sijaitsevat Iisalmessa seurakuntatalolla. Palvelut ovat saatavilla puhelimitse, sähköpostitse ja verkkopalveluita hyödyntämällä tai asioimalla henkilökohtaisesti paikan päällä Iisalmessa.

Perhejuhliin kuten häihin ja kasteeseen liittyvät papin, kanttorin ja seurakunnan tilan varaukset tehdään vuoden alusta lähtien Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterin toimistosta. 

Keiteleen seurakunnan kirkonkirjoihin liittyvät rekisteripalvelut ovat siirtyneet jo kesällä 2019 aluekeskusrekisterille. Iisalmen toimistosta tehdään jo nyt Keiteleen seurakunnan jäsenille mm. avioliiton esteiden tutkinta, virkatodistukset, sukuselvitykset- ja tutkimukset sekä kirkkoon liittyminen ja siitä eroaminen. 

Hautajaisten järjestämiseen liittyvät papin ja kanttorin varaus, sekä tilavaraukset ja hautapaikan varaukset tehdään vuoden alusta lähtien Hautauspalveluiden toimistosta. Hautapaikkaan ja haudanhoitoon liittyvät sopimukset siirtyvät myös seurakuntayhtymän Hautauspalveluille vuoden 2021 alussa. Keiteleen hautausmaiden ylläpidosta vastaa jatkossa seurakuntayhtymä.

Yhteystiedot ja palvelut löydät Info ja asiointi -sivulta tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Keiteleen seurakunta jatkaa toiminnallisesti itsenäisenä yhteisönä

Seurakuntayhtymän seurakunnat vastaavat ja suunnittelevat toimintansa itsenäisesti. Seurakuntien perustehtävä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnan hyväksi.

Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö ja ystävyysseurakuntatoiminta.

Seurakuntayhtymän tehtävä on palvella jäsenseurakuntia ja luoda niille toimintaedellytykset huolehtimalla jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Seurakuntayhtymän tehtävistä vastaavat palvelualueet, joita ovat hallinto- ja henkilöstö, taloushallinto, kiinteistöjen hoito, leirikeskus- ja ateriapalvelut, hautaustoimi, keskusrekisteripalvelut sekä viestintä.

Seurakunnan päätöksenteko

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Se hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää myös seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat.
Yhteisen kirkkovaltuuston 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaan. Keiteleen seurakunta saa kolme luottamushenkilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle. Se johtaa yleisesti seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa, hoitaa seurakuntayhtymän taloutta ja valitsee yhtymän palveluksessa olevat henkilöt.

Yhteisessä kirkkoneuvostossa on 9 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Keiteleen seurakunta saa yhden edustajan yhteiseen kirkkoneuvostoon. Puheenjohtajana toimii yksi jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Keiteleellä asioista päättää seurakuntaneuvosto

Keiteleen seurakunnassa asioista päättää seurakuntaneuvosto, entisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston sijaan. Seurakuntaneuvostot päättävät oman seurakuntansa toiminnan järjestämisestä. Ne esimerkiksi valitsevat oman seurakuntansa hengellisen työn työntekijät, tekevät esityksen oman seurakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Seurakuntaneuvostot antavat myös lausuntoja seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolle ja valtuustolle omaa seurakuntaa koskevista asioista.

Seurakuntaneuvoston koko määräytyy seurakunnan väkiluvun mukaan. Keiteleellä seurakuntaneuvostossa on 8 luottamushenkilöä. Kun seurakunta liittyi kesken vaalikauden seurakuntayhtymään, seurakuntaneuvosto valittiin kirkkolain mukaan edellisten vaalien tuloksen perusteella. Samalla periaatteella Keiteleen seurakunnan edustajat valittiin myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon.

Lisätietoa yhteisestä kirkkoneuvostosta ja kirkkovaltuustosta saat Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivustolta päätöksenteko -osiostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoa Keiteleen seurakuntaneuvostosta saat Keiteleen seurakunnan sivustolta päätöksenteko -osiosta Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Perustietoa Ylä-Savon seurakuntayhtymästä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on perustettu vuonna 2011, jolloin viisi seurakuntaa muodosti seurakuntaliitoksen. Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Keiteleen seurakunnasta tulee siten kuudes yhtymän seurakunta.

Jäseniä viidessä seurakunnassa on yhteensä noin 30 300. Keiteleen tullessa mukaan jäsenmäärä nousee noin 1700 jäsenellä. Työntekijöitä viiden seurakunnan ja yhtymän palveluksessa on noin 90 henkilöä.

Seurakuntien tulot ja omaisuus ovat olleet yhteisiä perustamisesta lähtien. Toimintakulut ovat vuositasolla noin 7,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

  • Keiteleen seurakunnan kirkkoherra Oiva Malinen, 050 303 8170, oiva.malinen@evl.fi.
  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044-7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.
  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterin sekä hautauspalveluiden palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, 040 528 3140, riitta.kaasinen@evl.fi.