Uutislistaukseen

Kaupungin siluetti.

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 17.8.2021 kokoukseen

11.8.2021 09.20

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu päättämään yhteisistä asioista 17.8.2021. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä kirkollisvero pysynee 1,65 prosentissa vuonna 2022

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveron tuloveroprosentti on vuoden 2016 alusta lukien ollut 1,65 %. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kirkollisveron tuloveroprosentin suuruus on edelleen 1,65 % ja edelleen pyritään noudattamaan niukkaa ja säästötavoitteet (1%) toteuttavaa budjettikuria.

Tarkennetussa kiinteistöstrategiaesityksessä realisoitavien kiinteistöjen lista on lyhentynyt

Yhteinen kirkkoneuvosto on saanut seurakuntaneuvostojen lausunnot keväällä esitetystä uudesta kiinteistöstrategialuonnoksesta. Muutoksia on tehty pääsääntöisesti näiden lausuntojen pohjalta. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2021–2030 esitetyssä muodossa.

Tarkennetun kiinteistöstrategian muutokset

  • Tuomiranta esitetään siirrettäväksi realisoitavista kehitettäviin ja kiireellisyysluokaksi 3 (Toimenpiteiden aikataulu > 5 v.).
  • Keiteleen seurakuntatalon toimenpiteiden kiireellisyysluokkaa esitetään siirrettäväksi kiireellisyysluokasta 1 (0–2 v.) luokkaan 3 (> 5 v.).
  • Alapitkän kirkko esitetään säilytettävän ja siirtoa näin ollen realisoitavista kehitettäviin. Kiinteistön luokitus esitetään muutettavaksi C-> B (Lyhytaikaisesti ylläpidettävät rakennukset, jotka peruskorjataan tai korvataan uudella käyttöiän päätyttyä).
  • Väärnin leirikeskusta esitetään siirrettäväksi realisoitavista kehitettäviin.
  • Laukkalan kirkko esitetään säilytettävän ja siirtoa näin ollen realisoitavista kehitettäviin. Kiinteistön luokitus esitetään muutettavaksi C-> B (Lyhytaikaisesti ylläpidettävät rakennukset, jotka peruskorjataan tai korvataan uudella käyttöiän päätyttyä).
  • Varpaisjärven seurakuntatalon luokitusta esitetään siirrettävän luokasta D -> (C Lyhytaikaisesti omistettavat ja ylläpidettävät rakennukset, joista luovutaan käyttöiän päätyttyä).
  • Kiinteistöluetteloon lisättiin Kauppilanmäen kappeli ja kirkkosaaren tapuli

Uusi tarkennettu kiinteistöstrategia löytyy kokonaisuudessaan tästä (Linkistä avautuu pdf -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)

Väärnin leirikeskus saanee uuden tulevaisuuden ja uusia käyttäjiä virkistys ja kokoontumispaikkana

Väärnin leirikeskuksen myynnin sijaan on selvitelty mahdollisuutta, jossa alue jätettäisiin seurakuntayhtymän omistukseen ja alueella tapahtuvasta toiminnasta sekä ylläpidosta vastaisi vuokraajana Väärninsaaren ystävät ry niminen yhdistys. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään sopimuksen tekemistä yhdistyksen kanssa.  

Sopimusluonnoksen mukaan käyttö- ja hallintaoikeus luovutettaisiin Väärninsaaren ystävät ry harjoittamaan yhdistystoimintaan, jolla on tarkoitus vahvistaa alueen käyttöä virkistys- ja harrastusalueena Lapinlahtelaisille sekä toimia saaren käytön edistämiseksi. Aluetta saisi käyttää sekä aatteelliseen että sitoutumattomaan toimintaan, ei kuitenkaan sellaiseen, joka on ilmeisessä ristiriidassa kristillisten arvojen kanssa.

Käyttö- ja hallintaoikeus annettaisiin korvauksetta sopimusajaksi mutta vuokralainen huolehtisi siivous ja ulkoalueiden hoidosta ja rakennusten kunnossapidosta. Varsinainen päärakennus purettaisiin esim. polttamalla palokunnan harjoitustyönä ja näin purkukuluja voitaisiin vähentää. Ylä-Savon seurakuntayhtymä vastaisi vuoden 2027 loppuun saakka kiinteistöverosta, vakuutuksesta (nykyiset rakennukset ja tontti puustoineen), sähköstä, vesi- ja jätevedestä ja jätehuollosta.

Sukevan kirkon korjaus tarvitsee 25 000 suuruisen lisämäärärahan

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 25 000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Sukevan kirkon korjaukseen. Vanhaan puurakenteiseen kirkkoon on töiden yhteydessä jouduttu, alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, korjaamaan hirsirungon lahovaurioita sekä uusimaan vesikaton sadevesijärjestelmä. Lahovauriokorjausten toteuttamiseksi jouduttiin poistamaan kirkon pääportaat ja tekemään tilalle uudet.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa arvioituina noin 155 000 euroa. Korjauskustannuksiin on saatu kirkkohallitukselta noin 70 000 euron avustuspäätös.

Sijoittamiseen liittyvien ohjeistusten pohjalta on luotu sijoitusstrategia

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän talouden ja omaisuuden hoitoa. Seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan hoitamisesta”. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää sijoituspolitiikan linjauksista ja valvoo, että sijoitustoiminnassa noudatetaan linjauksia. Lisäksi seurakuntayhtymän sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle kattava raportti 3 kk välein.

Ylä-Savon seurakuntayhtymällä ei ole ollut erillistä sijoitussuunnitelmaa tai –strategiaa, vaan sijoitusasioista on ohjeistettu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä, palvelualueiden johtosäännössä ja taloussäännössä noudattaen soveltuvin osin kirkkohallituksen alaisen Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Näiden ohjeiden pohjalta on valmisteltu sijoitusstrategia, jonka hyväksymistä tulevassa kokouksessa esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle. Erillisen sijoitusstrategian laatimista esitti Talouden ja hallinnon kehittämistyöryhmä loppuraportissaan.

Strategiaan on kirjattu tavoitteena varallisuuden turvaaminen ja kohtuullisen tuoton saaminen varallisuudelle. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan 4 % vuotuista tuottoa. Sijoittaa voidaan varoja, joita ei tarvita talousarvion ja maksusuunnitelmien mukaisesti välittömästi tai keskipitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän maksujen hoitamiseen. Sijoitusriskin vähentämiseksi sijoituksia hajautetaan eli tehdään sijoituksia eri omaisuusluokkiin ja niiden sisällä erityyppisiin kohteisiin sekä noudatetaan aikahajautusta. Korkeariskisissä sijoituksissa voidaan sijoitushetken varoista sijoittaa enintään 50 %.

17.8. kokouksen esityslista

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esitylistä 17.8. kokoukseen (Linkistä avautuu pdf -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)